SprangDu.se logotyp
Här hittar du:
31 919 bilder
24 854 löpare

Villkor och regler

SprangDu.se är en sajt för löpare av löpare. De regler som finns handlar överlag om sunt förnuft och är inte menade att komplicera tillvaron.

  1. De bilder du laddar upp behåller du upphovsrätten till. Men du ger SprangDu.se tillåtelse att visa bilden online och för att sprida budskapet om att SprangDu.se finns.

  2. Du kan när som helst ta bort bilder du har laddat upp.

  3. Bilder som laddas upp ska helst föreställa löpare och gärna med ett synligt startnummer. Alla bilder från loppet är dock välkomna.

  4. Bilder som laddas upp får inte vara stötande eller kränkande.

  5. Du bär själv ansvaret för de bilder du laddar upp.